Executive search: nowoczesna metoda rekrutacji pracowników

Polski rynek pracy w ciągu ostatnich 2-3 dekad bardzo mocno się zmienił. W procesach rekrutacji zaczęto więc stosować bardziej nowoczesne metody. Jedną z tych, która wykorzystywana jest coraz częściej jest executive search. Metoda ta wykorzystywana jest głównie do poszukiwania kandydatów na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla. Metodę tę wykorzystuje się także do poszukiwania pracowników na stanowiska specjalistyczne, na których niezbędne jest posiadanie nie tylko wysokich, ale także rzadkich umiejętności. Sposobem, który wykorzystywany jest do poszukiwania pracowników metodą executive search są poszukiwania bezpośrednie. Executive search jest metodą stosowaną w krajach Europy Zachodniej od lat 60. XX wieku, do Polski metoda ta dotarła znacznie później, bo dopiero pod koniec lat 80. Obecnie jest to metoda bardzo chętnie wykorzystywana przez największe agencje HR.

Na czym polega ta metoda?

Z reguły potencjalni kandydaci na dane stanowisko to osoby, które nie są zatrudnione. Od tych klasycznych metod executive search różni się więc tym, że rekruter poszukuje potencjalnych kandydatów wśród osób, które w chwili prowadzenia rekrutacji mają pracę. Oczywiście w kręgu jego zainteresowań znajdują się tylko te osoby, które są zatrudnione na stanowisku analogicznym do tego, które ma zostać obsadzone. Poszukiwanie kandydatów nie jest ograniczone do jednego miasta i regionu, kandydaci są poszukiwania w firmach rozsianych po całym kraju. Często są poszukiwani także w firmach, które mają siedzibę poza granicami Polski. Agencje HR, które poszukują kandydatów na wolne stanowisko nie sprawdzają kompetencji danego pracownika poddając go różnego rodzaju testom, nie spotykają się z nim na rozmowie kwalifikacyjnej. Dotychczasowe dokonania kandydata są jego najlepszą rekomendacją.

Jak wygląda rekrutacja?

Proces rekrutacji z wykorzystaniem metody executive search składa się z kilku etapów. Pierwszy to oczywiście spotkanie z klientem, który zleca poszukiwanie kandydata na wakujące stanowisko. Rekruter musi poznać oczekiwania klienta wobec kandydata. Dopiero po dokładnym określeniu profilu kandydata, można przejść do kolejnego etapu. Tym kolejnym etapem jest opracowanie strategii poszukiwań. Na etapie poszukiwań kandydatów metodą executive serach pod uwage brani są bardzo różni kandydaci. Duże firmy HR mają własne bazy danych, to w nich mogą więc być poszukiwani potencjalni pracownicy.

Agencje HR mogą również wybierać spośród znanych już sobie kandydatów, którzy brali udział we wcześniej przeprowadzanych rekrutacjach. Spośród kilkunastu czy kilkudziesięciu kandydatów wybieranych jest ostatecznie tylko kilku. To oni są następnie przedstawiani klientowi i to do niego należy decyzja o tym, który z nich zostanie zatrudniony. Poszukiwanie pracownika metodą executive search jest wieloetapowym procesem. Jest to metoda, która wykorzystywana jest głównie do poszukiwania menadżerów oraz pracowników o bardzo wyspecjalizowanych kompetencjach. Rekrutacja tą metodą zawsze jest prowadzona przez zewnętrzną firmę HR.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również