Szkolenie BHP - nie tylko niebezpieczne warunki pracy

Choć wiele osób uważa inaczej, szkolenia BHP przeprowadzane są nawet w firmach, gdzie z pozoru nic złego nie może się przydarzyć. Oczywiście, wyjątkowo rygorystyczne zasady BHP są wszędzie tam, gdzie istnieje realne zagrożenie utraty zdrowia czy nawet życia, ale obowiązek przeprowadzenia szkoleń spoczywa nawet na pracodawcach, którzy zatrudniają ludzi do pracy np. przed komputerem.

 

Nawet nieodpowiednie korzystanie ze sprzętu technologicznego może przecież, w długiej perspektywie, grozić pogorszeniu się lub nawet utracie wzroku. 


Polskie prawo (przede wszystkim Kodeks Pracy, choć nie tylko) pełne jest przepisów dotyczących zagrożeń wynikających z pełnienia określonych funkcji zawodowych. Za nieprzestrzeganie zasad BHP pracodawcom grożą wysokie kary, a w skrajnych wypadkach nawet odpowiedzialność karna. Co ważne - konsekwencje nie muszą wynikać ze złej woli lub świadomych zaniedbań. Co jeszcze wypada wiedzieć o szkoleniach BHP?

 

Ważność szkolenia BHP

 

Szkolenia BHP jest ważne do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia dla osób, które kierują pracownikami oraz do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia dla wszystkich innych pracowników. Powyższa zasada rodzi następującą konsekwencję: okresowe szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy dla osób, które kierują pracownikami (ze szczególnym uwzględnieniem brygadzistów, kierowników i mistrzów) oraz nie później niż w ciągu 12 miesięcy dla wszystkich innych pracowników.

 

Co natomiast z dalszymi szkoleniami BHP? Kolejne, okresowe szkolenia powinny odbywać się przynajmniej co 3 lata dla stanowisk robotniczych, za wyjątkiem tych stanowisk, gdzie zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia pracownika jest wysokie - wówczas okres ten wynosi rok. W przypadku pracowników biurowych i administracyjnych, jest to 6 lat, a dla pozostałych pracowników i pracodawców - 5 lat.

 

Ponowne przeprowadzenie szkolenia BHP

 

Zdarzają się przypadki, że pracodawca ponownie przyjmuje pracownika, który już raz odbył szkolenie BHP. Czy w takiej sytuacji niezbędne jest ponowne przeprowadzenie szkolenia? Okazuje się, że szkolenia wstępnego nie trzeba przeprowadzać ponownie, jeśli między pierwszą, a drugą umową o pracę (u tego samego pracodawcy!) nie ma żadnej przerwy czasowej. Jeśli natomiast pomiędzy tymi umowami jest choćby jeden dzień, w którym pracownik oficjalnie nie pracuje w przedsiębiorstwie, wtedy na pracodawcy spoczywa obowiązek ponownego przeprowadzenia szkolenia wstępnego z bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenia BHP Wrocław

A co z wstępnymi badaniami lekarskimi? Polskie prawo przewiduje, że pracodawca nie ma możliwości dopuszczenia do pracy osoby bez aktualnych badań, dlatego świeżo zatrudnionego pracownika trzeba skierować na badania lekarskie przed podjęciem pracy. Lekarz musi stwierdzić, czy nie ma żadnych czynników uniemożliwiających pracownikowi wykonywania danego zawodu.

W kwestii okresowych badań pracownika sprawa wygląda następująco: na badania okresowe należy wysłać każdą osobę, zanim skończy się ważność poprzednich badań. Data ta jest określana przez lekarza medycyny pracy i można ją znaleźć na wydanym przez niego zaświadczeniu.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również