Kadry

Urlop na żądanie - komu przysługuje i jak z niego korzystać

Urlop na żądanie budzi wiele kontrowersji i często wywołuje spięcia - przede wszystkim na linii pracodawca i związki zawodowe. Przez wielu bywa nazywany "kacowym", chociaż jest to nazwa niesprawiedliwa, gdyż pracownik nie ma obowiązku...

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński to ważna kwestia dla wszystkich kobiet, które zostaną lub planują zostać mamami. Do tej pory urlop macierzyński i związane z nim świadczenia przysługiwały jedynie osobom zatrudnionym na etacie, prowadzącym...

Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlopu. Oznacza to, że każdego roku pracownik ma prawdo do otrzymania nieprzerwanego i odpłatnego urlopu wypoczynkowego w celu dłuższego odpoczynku oraz...

Urlop ojcowski - jak i kiedy z niego korzystać

Urlop ojcowski przysługuje każdemu mężczyźnie, który zostaje ojcem - i to zarówno biologicznym, jak i adopcyjnym. Jest przyznawany na wniosek ojca i jest określany jako uprawnienie, a nie obowiązek - czyli nie ma obowiązku, aby go...