Urlop macierzyński

Urlop macierzyński to ważna kwestia dla wszystkich kobiet, które zostaną lub planują zostać mamami. Do tej pory urlop macierzyński i związane z nim świadczenia przysługiwały jedynie osobom zatrudnionym na etacie, prowadzącym działalność gospodarczą lub dobrowolnie opłacającym ubezpieczenie chorobowe. Ustawa ze stycznia 2016 roku znowelizowała przepisy z zakresu urlopu macierzyńskiego i wprowadziła kilka istotnych zmian.

Urlop macierzyński - zasady przyznawania

Urlop macierzyński przysługuje wszystkim kobietom zatrudnionym na umowę o pracę bądź samodzielnie opłacającym składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie ma znaczenia, czy umowa jest na czas określony czy nie, gdyż urlop ten przysługuje także osobom posiadającym umowę na czas nieokreślony - jeśli roczny wymiar zawiera się w okresie jej trwania. Natomiast jeśli umowa zostaje rozwiązana już podczas trwania urlopu macierzyńskiego, to kobieta otrzymuje świadczenia finansowe do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia. Warto też pamiętać o tym, iż jeżeli umowa o pracę kończy się po trzecim miesiącu ciąży, to zostaje ona automatycznie wydłużona do dnia porodu, a kobieta ma zagwarantowany zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze.

Istotną zmianą, która weszła w życie od 2016 roku jest to, iż rodzice, którzy do tej pory nie mieli prawa do zasiłku macierzyńskiego (czyli studenci, rolnicy oraz osoby bezrobotne bądź zatrudnione na umowę o dzieło) będą mogli otrzymać finansową pomoc w wysokości 1000 zł. przez jeden rok.

Zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni, z czego sześć przyszła mama może wykorzystać jeszcze przed porodem. Z przysługującego wymiaru 14 tygodni musi wykorzystać kobieta, a pozostałe sześć może wykorzystać ojciec dziecka. W przypadku bliźniaków wymiar urlopu macierzyńskiego wrasta do 31 tygodni, trojaczków do 33, czworaczków - 35, a pięcioraczków - 37 tygodni. Jeżeli matka chce pozostać z dzieckiem przez dłuższy okres czasu, to może zdecydować się na urlop rodzicielski, który musi rozpocząć się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od tego, w jakiej formie kobieta zdecyduje się go wykorzystać. Jeżeli początkowo kobieta zdecyduje się jedynie na urlop macierzyński, to otrzyma 100% wymiaru opłacanych składek. Gdy postanowi skorzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego, to będzie na nim otrzymywać 60% wynagrodzenia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy kobieta od razu zdecyduje się na połączenie urlopu macierzyńskiego z rodzicielskim - wtedy przez cały jego okres będzie otrzymywać 80% wynagrodzenia. 

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również