Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlopu. Oznacza to, że każdego roku pracownik ma prawdo do otrzymania nieprzerwanego i odpłatnego urlopu wypoczynkowego w celu dłuższego odpoczynku oraz zregenerowania sił. Podstawową zasadą jest udzielenie pracownikowi urlopu w naturze, czyli zwolnienie go od obowiązku świadczenia pracy przez określony czas. Jednak zdarzają się sytuacje, w których to nie jest możliwe wykorzystanie urlopu w naturze. Dlatego też została przewidziana konkretna instytucja, czyli ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop obowiązkiem pracodawcy

Obowiązek pracodawcy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie jest bezpośrednio uzależniony od rodzaju umowy o pracę czy też od długości zatrudnienia danego pracownika. Wpływ na to prawo nie ma także tryb, w jakim została rozwiązana umowa o pracę czy też wygaśnięcie umowy o pracę. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi w sytuacji, kiedy to pracodawca nie udzielił mu urlopu oraz wtedy, kiedy to pracownik nie chciał z niego skorzystać. 
Nie jest więc możliwie wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie trwania stosunku pracy, chyba że dotyczy to kadry menadżerskiej, gdzie doszło do skumulowania się urlopu w kolejnych latach. 

Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego na skutek rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, trzeba wziąć pod uwagę przepisy kodeksu pracy, które dotyczą urlopu proporcjonalnego.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również