Urlop ojcowski - jak i kiedy z niego korzystać

Urlop ojcowski przysługuje każdemu mężczyźnie, który zostaje ojcem - i to zarówno biologicznym, jak i adopcyjnym. Jest przyznawany na wniosek ojca i jest określany jako uprawnienie, a nie obowiązek - czyli nie ma obowiązku, aby go wykorzystać. W styczniu 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która reguluje zasady udzielania i korzystania z urlopu ojcowskiego.

Komu przysługuje urlop ojcowski

Według kodeksu pracy urlop ojcowski przysługuje mężczyźnie w związku z narodzeniem lub przysposobieniem dziecka jeśli:

- dziecko nie ukończyło dwóch lat,
- nie minęły 24 miesiące od czasu przysposobienia dziecka, a dziecko nie ukończyło siedmiu lat.

Urlop ojcowski nie przysługuje mężczyźnie, który w świetle obowiązujących przepisów prawa nie wychowuje dziecka (na przykład jest pozbawiony władzy rodzicielskiej). Nie ma natomiast znaczenia, w jakich relacjach dany mężczyzna jest z matką dziecka - rodzice nie musza być małżeństwem, konkubinatem i nie mają obowiązku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski przysługuje jedynie ojcu - pracownikowi. Jednak przepisy regulujące ten rodzaj urlopu nie obligują ojca do pozostawania w stosunku pracy już w dniu narodzin dziecka - urlop przysługuje także wtedy, gdy rodzic rozpoczyna prace już po narodzinach potomka bądź po fakcie przysposobienia. Wymiar urlopu wynosi czternaście dni kalendarzowych, a na jego długość nie ma wpływu liczba dzieci - bez względu czy jest to jedno dziecko czy bliźniaki urlop posiada jednakową liczbę dni. Urlop może być wykorzystany jednorazowo lub podzielony na dwie części. 

Kwestią istotną jest także to, iż jeżeli nie zostanie wykorzystany w odpowiednim terminie, to przepadnie. Podczas urlopu ojcowskiego mężczyzna otrzymuje 100% średniej pensji z ostatniego roku i jest chroniony tak, jak kobieta w ciąży bądź przebywająca na urlopie macierzyńskim. Oznacza to, iż ma zapewnioną ciągłość pracy i bezproblemowy powrót na wcześniej zajmowane stanowisko. Każdy ojciec zainteresowany urlopem ojcowskim powinien złożyć odpowiedni wniosek nie później niż siedem dni przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym razie wniosek może nie być uwzględniony.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również