Urlop na żądanie - komu przysługuje i jak z niego korzystać

Urlop na żądanie budzi wiele kontrowersji i często wywołuje spięcia - przede wszystkim na linii pracodawca i związki zawodowe. Przez wielu bywa nazywany "kacowym", chociaż jest to nazwa niesprawiedliwa, gdyż pracownik nie ma obowiązku informować o przyczynie urlopu, a pracodawca nie ma prawa żądać jej podania. Urlop na żądanie to jeden z zapisów prawa pracy i - aby korzystać z niego zgodnie z przepisami - warto zapoznać się z zasadami, które go regulują.

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z urlopu na żądanie

Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę i posiada prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to bardzo istotne, gdyż przysługujący pracownikowi ten rodzaj urlopu jest wykorzystywany w ramach urlopu wypoczynkowego, a nie jako coś dodatkowego. Wymiar tych dni nie jest uzależniony od innych czynników - takich jak ilość pracodawców, staż pracy czy okres przepracowany w danej firmie - i zawsze wynosi cztery dni, które można wykorzystać w różnym odstępie czasu bądź w formie dni następujących po sobie. Co ważne - niewykorzystany urlop na żądanie nie kumuluje się i nie przechodzi na następny rok.

Urlop na żądanie należy zgłosić pracodawcy najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Nie ma konieczności składania wniosku i można go wziąć w sytuacji nagłej bądź niespodziewanej. 

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie

Większość pracowników przyjmuje, iż samo wyrażenie chęci wzięcia urlopu na żądanie i skuteczne poinformowanie o tym pracodawcy wystarczy, aby skorzystać z tego prawa. Nie jest to do końca prawdą. Pracodawca - w sytuacjach uzasadnionych i wyjątkowych - może takiej zgody nie udzielić. Może mieć to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy pracownik nie posiada prawa do urlopu wypoczynkowego bądź jeśli jego nieobecność w jakikolwiek sposób naraża pracodawcę na szwank, a dobro i mienie firmy jest zagrożone. W takim przypadku pracownik musi uszanować decyzję pracodawcy i pojawić się tego dnia w pracy.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również