Czym jest podatek dochodowy?

W przypadku zakładania własnej działalności gospodarczej należy liczyć się z tym, że każdy przedsiębiorąca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą formularza CEIDG-1. Wiąże się to także ze zgłoszeniem się do urzędu skarbowego w celu poinformowania o wybranej formie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlaczego jest to konieczne? Czym jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli konieczność w przypadku zakładania działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, podobnie jak pozostałe osoby fizyczne i prawne osiągające w danym roku przychody, muszą wywiązać się z obowiązku rozliczenia się z podatku dochodowego. W Polsce mamy dwa rodzaje podatku dochodowego, a są nimi PIT oraz podatek dochodowy. PIT jest podatkiem od osób fizycznych, który rozliczany jest na podstawie przepisów z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei podatek dochodowy jest podatkiem od osób prawnych, który opiera się na ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz będących wspólnikami spółki cywilnej czy osobowej jest najpopularniejszym podatkiem. W przypadku PIT źródłem opodatkowania są przychody pomniejszone o koszty poniesione w związku z ich uzyskaniem. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danego podatnika. W przypadku podatku CIT właściwym urzędem jest urząd skarbowym ze względu na siedzibę spółki kapitałowej. 
Podatek dochodowy jest opłacany co miesiąc lub co kwartał w formie zaliczki, z czego podatnik musi się wywiązać do dwudziestego dnia następnego miesiąca. 

Forma opodatkowania

Składając wniosek CEIDG-1, przedsiębiorca musi także zdecydować o formie opodatkowania swoich dochodów. Do dyspozycji jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałtowane firmy opodatkowania. Wniosek można także złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również