Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług, który stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. W Polsce podatek VAT został wprowadzony 8 stycznia 1993 roku ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej nastąpiły zmiany w ustawie regulującej przepisy dotyczące głównie handlu wewnątrz wspólnoty, co nie miało wpływu na podatników sprzedających usługi i towary w kraju. 

Zasady regulujące podatek VAT

Aby nie doszło do tego, że podatek VAT stanie się utrudnieniem dla swobodnego dotąd przepływu towarów w ramach Unii Europejskiej, w prawie pojawiły się zasady regulujące owy podatek.
Neutralność oznacza, że ciężar ekonomiczny podatku VAT ponosi ostateczny konsument towaru bądź usługi. Powszechność oznacza, że obciążenie podatkiem od towarów i usług dotyczy każdego etapu obrotu towarem czy usługą, a obciążanie podatkiem VAT dotyczy szerokiego katalogu dobór i usług. Zasada unikania podwójnego opodatkowania czy też braku opodatkowania oznacza dążenie do jednokrotnego opodatkowania, które dotyczy tej samej fazy obrotu. Z kolei zasada zachowania konkurencji oznacza zapewnienie podatnikom tych samych warunków opodatkowania.

Jak naliczany jest podatek VAT?

Podatek VAT naliczany jest od kwoty towaru lub usługi bez podatku, a następnie dolicza się do tej sumy daną wartość VAT. Kwota bez podatku nazywana jest netto, a po dodaniu wartości VAT tworzy się kwota brutto. W rezultacie cena produktu czy usługi jest wartością towaru oraz wartością podatku.. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do płacenia podatku VAT od uzyskanego obrotu, czyli od sprzedaży. 

Każdy typ towaru i usługi jest objęty inną stawką VAT. Niektóre z nich mogą być nawet zwolnione z opodatkowania VAT-em. Osoby prawne, które nie posiadają osobowości prawnej jednostki organizacyjnej oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarcza są podatnikami od towarów i usług. Opodatkowaniu podlega także eksport i import towarów, odpłatna dostawa towaru i świadczenie usług na terenie kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów za wynagrodzeniem.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również