Podatek liniowy

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą - i to bez względu na wielkość firmy, rodzaj prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników - musi wybrać formę opodatkowania. Do wyboru ma kilka form - opodatkowanie według zasad ogólnych, kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany bądź podatek liniowy. Przed wyborem określonej formy warto dokładnie przeanalizować każdą z nich, gdyż każdego roku można ją zmienić jedynie w terminie do 20 stycznia.

Czym jest podatek liniowy

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania, która zakłada, iż dochód jest opodatkowany stałą stawką 19% - i to niezależnie od wysokości dochodów. Tą formę opodatkowania może wybrać zarówno osoba, która samodzielne prowadzi własną działalność gospodarczą, jak również podatnicy, którzy pełnią funkcje wspólników w spółkach . Każdy przedsiębiorca wybierający podatek liniowy musi pamiętać o tym, iż jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Może je dokonywać w następujących formach:

- miesięcznych bądź kwartalnych (i wtedy zaliczka wynosi 19% od wyliczonego dochodu),
- w formie uproszczonej (i wtedy zaliczka jest stała, bez względu na wysokość dochodu).

Obowiązkiem przedsiębiorcy decydującego się na tą formę opodatkowania jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do właściwego urzędu skarbowego  - do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności.

Zalety i wady podatku liniowego

Jedną z największych korzyści tej formy opodatkowania jest stała stawka, która nie ulega zmianie nawet wtedy, gdy firma osiąga większe dochody. Niewątpliwą zaletą jest też łatwość jego wyliczenia. A dodatkowo nie ma konieczności płacenia podatku w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie osiągnął dochodu.

Mimo niewątpliwych zalet, które czynią z podatku liniowego dosyć atrakcyjną formę opodatkowania, trzeba także wspomnieć o jego minusach. Przede wszystkim przedsiębiorca wybierający tą formę traci przywileje podatkowe - takie jak korzystanie z większości ulg podatkowych, wspólne rozliczanie się z małżonkiem czy preferencyjne rozliczanie podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dodatkowo w przypadku podatku liniowego stawka od dochodu, który nie przekracza rocznie 85 528 zł jest wyższa niż opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dlatego przy wyborze tej formy należy uwzględnić wszystkie czynniki.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również