Czym jest podatek katastralny?

Nieruchomości mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości, podatkiem leśnym bądź też podatkiem rolnym. Coraz częściej pojawiają się też wzmianki o podatku katastralnym, który jest podatkiem od wartości katastralnej nieruchomości. Wartość katastralna jest wartością urzędową nieruchomości, na podstawie której miałaby być obliczana wysokość podatku od nieruchomości. Na czym polega podatek katastralny i co wiąże się z jego wprowadzeniem?

Podatek katastralny – co to takiego?

Podatek katastralny odnosi się bezpośrednio do wartości nieruchomości i w celu jego nałożenia trzeba dysponować ewidencją, czyli katastrem. W ewidencji znajdują się dane o gruntach o budynkach, a dodatkowo ma pojawić się jeszcze wartość każdej nieruchomości. Kataster jest publicznym rejestrem danych zawierającym dane o gruntach i budynkach oraz właścicielach i władających. Informacje te są zbierane na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości i dotyczą one położenia, granic i powierzchni gruntów oraz rodzaju użytków gruntownych i klas gleboznawczych, a także położenia i przeznaczenia budynków oraz budowli, ich funkcji użytkowych i danych technicznych. Kataster zawiera też oznaczenie Księgi Wieczystej oraz informacje dotyczące właściciela i władającego gruntem.

Obecnie w Polsce nie został jeszcze wprowadzony podatek katastralny, co wiałoby się z koniecznością przeprowadzenia szeregu kosztownych i czasochłonnych działań. Wraz ze wprowadzeniem tego typu ewidencji konieczne byłoby oszacowanie wszystkich nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych, których zadaniem byłoby określenie ich wartości, czyli wartości gruntu oraz części składowych nieruchomości. Należałoby także sporządzić odpowiednie mapy oraz tabele taksacyjne, które zostałyby przedstawione do publicznego wglądu.

Niestety wprowadzenie podatku katastralnego sprawiłoby, że podatek uległby podwyższeniu, co zniechęciłoby do inwestowania w nieruchomość. Skutkiem tego może być fakt, że posiadanie nieruchomości stanie się nieopłacalne. 
Wysokość podatku katastralnego wyniosłaby około jednego procenta wartości nieruchomości, co oznacza, że roczny podatek wyniósłby klika lub nawet kilkanaście tysięcy złotych, na co większość osób nie mogłaby sobie przecież pozwolić, ponieważ zbyt mocno obciążyłoby to ich domowy budżet.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również