Technik rachunkowości – jakie wymagania stawiają pracodawcy?

Rachunkowość to branża, która ciągle potrzebuje nowych ludzi. Tym bardziej, że Polska należy w tej chwili do największych centrów outsourcingowych usług rachunkowych w Europie.
Technik rachunkowości nie musi obawiać się utraty pracy z powodu rozwoju technologicznego. Jakie wymagania musi spełnić, aby otrzymać pracę? Jak wyglądają jego perspektywy pracy i przykładowy program nauczania?

Jakie cechy powinien mieć technik rachunkowości?

Umysł ścisły, zorganizowanie i skrupulatność to podstawa. Rachunkowość wymaga też gotowości do pracy biurowej wśród stert dokumentów, umiejętności pracy w zespole, zdolności analitycznych i matematycznych oraz dużej odporności na stres.

Technik rachunkowości musi umieć pracować pod presją czasu, ponieważ rachunkowość finansowa jest nierozerwalnie związana z nakładającymi się na siebie deadline’ami, przechodzeniem kontroli oraz odpowiadaniem na wezwania i dokonywaniem wyjaśnień. Księgowi niejednokrotnie muszą radzić sobie ze sprzecznymi interpretacjami poszczególnych przepisów wynikającymi z zawiłości polskiego prawa.

Charakterystykę osobowości technika rachunkowości kończą takie cechy, jak komunikatywność oraz zdolności przywódcze i negocjacyjne. Wszystkie wymienione wyżej cechy regularnie pojawiają się jako wymagane przez pracodawcę w ogłoszeniach o pracę.

Czego jeszcze wymagają pracodawcy?

Słuchacze szkół policealnych, którzy ukończyli kierunek rachunkowość są w bardzo dobrej pozycji wyjściowej. Ich umiejętności są już potwierdzone odpowiednim świadectwem i egzaminem. Jest to bardzo mile widziane przez pracodawców, ale i tak najważniejsze dla nich są praktyczne umiejętności kandydatów ubiegających się o dane stanowisko. Liczy się znajomość przepisów, rozumienie procesów zachodzących w firmach i operacji gospodarczych oraz sprawne przechodzenie drogi księgowej – od dokumentu źródłowego aż po sprawozdanie.

Usługi rachunkowe bazują w dużej mierze na znajomości specjalistycznego oprogramowania. Biura rachunkowe korzystają z jego różnych wersji. Technik księgowości powinien więc umieć odnaleźć się możliwie w jak największej liczbie systemów finansowo-księgowych. Absolutną podstawą jest znajomość pakietu Office, a zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Dobry technik księgowości musi też znać języki obce. Równie ważna jak te wszystkie umiejętności jest kreatywność, która pozwala wyróżnić się na tle innych kandydatów i zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy.

Gdzie znajdzie pracę technik rachunkowości?

Słuchaczy 2-letnich szkół policealnych, którzy ukończyli kierunek rachunkowość zatrudnią m.in. banki i biura rachunkowe. Osoby te zatrudnią chętnie wszystkie organizacje, dla których ważne są usługi rachunkowe. Należą do nich również działy księgowości, jednostki samorządowe oraz przedsiębiorstwa i towarzystwa ubezpieczeniowe. Praca ta daje duże możliwości rozwoju i choć czasami trudna, jest bardzo satysfakcjonująca.
Technik rachunkowości może wykazać się w niej swoją wiedzą, umiejętnościami i kreatywnością. Jego ciężka praca na pewno zostanie wynagrodzona i doceniona, a co najważniejsze szybko będzie widać jej efekty.

Przykładowy program nauczania

W czasie nauki w 2-letniej szkole policealnej przyszły technik rachunkowości uczęszcza na szereg zajęć, które wiążą się z jego przyszłymi obowiązkami zawodowymi. Słuchacze dowiadują się m.in. jak działają biura rachunkowe oraz biura wynagrodzeń i podatków. Uczą się języka obcego w rachunkowości oraz tego, jak prowadzić dokumentację biurową i rachunkowość finansową. Aby w przyszłości móc samodzielnie świadczyć usługi rachunkowe, słuchacze poznają podstawy przedsiębiorczości oraz zdobywają wiedzę z zakresu wynagrodzeń i podatków oraz prowadzenia działalności gospodarczej w branży ekonomicznej.

Zostań technikiem rachunkowości!

Nauka rachunkowości to szansa na zdobycie stabilnego zatrudnienia, a w przyszłości także prowadzenia własnej działalności. Kierunek technik rachunkowości to nie tylko ciekawy program nauczania i szerokie perspektywy pracy, ale także okazja do nauczenia się efektywniejszego zarządzania kosztami w życiu prywatnym. Ukończenie tego kierunku w 2-letniej szkole policealnej przez słuchacza o odpowiedniej osobowości umożliwi spełnienie większości wymagań stawianych przez pracodawców w ogłoszeniach o pracę.

Dowiedz się więcej o kierunku technik rachunkowości z tej strony https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-rachunkowosci

 

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również