Podatki

Czym jest podatek dochodowy?

W przypadku zakładania własnej działalności gospodarczej należy liczyć się z tym, że każdy przedsiębiorąca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą...

Czym jest podatek katastralny?

Nieruchomości mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości, podatkiem leśnym bądź też podatkiem rolnym. Coraz częściej pojawiają się też wzmianki o podatku katastralnym, który jest podatkiem od wartości katastralnej nieruchomości...

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług, który stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. W Polsce podatek VAT został wprowadzony 8 stycznia 1993 roku ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z...

Podatek liniowy

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą - i to bez względu na wielkość firmy, rodzaj prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników - musi wybrać formę opodatkowania. Do wyboru ma kilka form -...