Prawo

Boom mieszkaniowy może się zakończyć

Ceny mieszkań na początku 2019 roku będą rosnąć, a od mniej więcej połowy roku można się spodziewać delikatnych spadków – oceniają analitycy Home Broker. Dużo będzie jednak zależeć od cen materiałów budowlanych i nowych...

Sukcesja firmy po śmierci właściciela będzie prostsza

W niedzielę zacznie obowiązywać ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która umożliwi sprawne kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela. Adresatem nowych rozwiązań są ponad 2 mln przedsiębiorców...

W 2019 roku wchodzą nowe obciążenia prawne dla pracodawców

Polscy pracodawcy odczuli w ostatnich miesiącach wzrost kosztów pracy. Generują go, po pierwsze, dobra koniunktura gospodarcza, która pociąga za sobą wzrost płac, a po drugie, szereg zmian prawnych, na które pracodawca nie ma...

Spółka cywilna

Spółka cywilna stanowi jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności z uwzględnieniem wspólnika - według regulacji prawnych nie posiada ona osobowości prawnej z uwagi na swój cywilny charakter. Podmiotami prawa w tym przypadku...

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa stanowi rodzaj spółki prawa handlowego i jest jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, jednak ma nadaną podmiotowość prawną przyznaną przez Kodeks spółek handlowych. Oznacza to, że spółka ma...

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna o charakterze kapitałowym stanowi jedną z form spółek prawa handlowego. Przeznaczona jest do prowadzenia średnich lub dużych przedsiębiorstw. Osobowość prawna spółki akcyjnej stanowi odrębność wobec osobowości prawnej...

Czym rożni się spółka cywilna od spółki jawnej?

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, każdy powinien najpierw zdać sobie sprawę z tego, czym różni się spółka jawna od innego rodzaju spółek. W Polsce najczęściej wykorzystywaną spółką jest spółka...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi jeden ze sposobów rozwiązania zatrudnienia - ma miejsce w sytuacji, gdy jedna ze stron (pracodawca lub osoba przez niego zatrudniana) składa oświadczenie woli, w konsekwencji którego następuje rozwiązanie...