Czym rożni się spółka cywilna od spółki jawnej?

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, każdy powinien najpierw zdać sobie sprawę z tego, czym różni się spółka jawna od innego rodzaju spółek. W Polsce najczęściej wykorzystywaną spółką jest spółka cywilna. Czym charakteryzują się owe spółki? Jakie są różnice pomiędzy spółką cywilną oraz spółką jawną? 

Spółka cywilna – charakterystyka

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości, co oznacza, że nie jest podmiotem praw oraz obowiązków. Jest wspólnicą spółki, a więc spółka cywilna nie jest właścicielem nieruchomości, stroną postępowań sądowo-administracyjnych ani też przedsiębiorcą. W przypadku spółki cywilnej to wspólnicy w każdej chwili osobiście odpowiadają za długi spółki. Oznacza to, że wszyscy wspólnicy ponoszą nieograniczoną osobistą odpowiedzialność za długi spółki. Spółka cywilna funkcjonuje na podstawie Kodeksy Cywilnego. Charakterystyczne jest także to, że sposób uregulowania funkcjonowania spółki cywilnej jest mniej obszerny niż w przypadku spółki jawnej. Dodatkowo w przypadku spółki cywilnej swoboda ułożenia stosunków panujących pomiędzy wspólnikami jest większa. Ten rodzaj spółki podlega wpisowi do KRS, co umożliwia posługiwanie się w obrocie odpisami z KRS oraz powoływanie się na prawdziwość danych ujawnionych w owym rejestrze. Wpis do KRS wiąże się także z koniecznością aktualizowania danych. 

Czym charakteryzuje się spółka jawna?

Jeśli chodzi podmiotowość prawną spółki jawnej, to spółka ta należy do ułomnych osób prawnych. Oznacza to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do bycia stroną postępowań administracyjnych oraz sądowych. W spółce jawnej wspólnicy ponoszą nieograniczoną osobistą odpowiedzialność za długi spółki. Ponoszona odpowiedzialność za długi spółki jawnej jest aktualizowana w momencie egzekucji z majątku spółki, w którym była ona już bezskuteczna oraz w momencie w którym egzekucja majątku prowadzona w przyszłości byłaby bezskuteczna. 
Oznacza to, że spółka jawna odpowiada za swoje długi, a wspólnicy są zobowiązani do pokrycia długów, jeśli spółka przestanie być samodzielnie do tego zdolna. Z kolei zasady funkcjonowania spółki jawnej określa głównie Kodeks spółek handlowych. Spółka jawna nie podlega wpisowi do KRS.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również