MSSF – dlaczego warto jest stosować?

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, czyli w skrócie MSSF, to metoda prowadzenia księgowości w firmie według standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Do niedawna MSSF nie były bardzo popularne w Polsce, Odkąd jednak rodzime przedsiębiorstwa coraz odważniej działają na rynkach międzynarodowych, współpracują z zagranicznymi korporacjami, przejmują firmy z innych krajów lub same są przejmowane, MSSF stały się nie tylko powszechniejsze, ale wręcz konieczne. Dzięki nim ma się większą przejrzystość prowadzonych interesów, zwiększa się również dzięki nim własną wiarygodność dla partnerów biznesowych. Dlaczego warto stosować MSSF? O tym można przeczytać w poniższym artykule.

MSSF – czym charakteryzują się te standardy?

Na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej prowadzi się całą księgowość w firmie. Dotyczy to każdego aspektu informacji o finansach i stanie posiadania przedsiębiorstwa. Jednolite praktyki sprawozdań dotyczą między innymi sposobu prezentacji danych finansowych. Firmy z całego świata, które korzystają z MSSF mają tak samo wyglądające dokumenty. Różnią się jedynie danymi. Takie same są również sposoby wyceny majątku firm, ich wszystkich aktywów i pasywów. Sprawozdania finansowe zgodne z MSSF zawierają również taki sam zakres ujawnionych informacji.

To wszystko sprawia, że sprawozdania finansowe wykonane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej są zrozumiałe, bo opracowane są w oparciu o jeden schemat. Są również łatwe do porównania, wiarygodne, a co za tym idzie przydatne i praktyczne. Dzięki MSSF nie trzeba tłumaczyć, dopasowywać oraz standaryzować dokumentów oraz metod ich tworzenia.

Po co korzystać z MSSF?

Na początku było napisane że MSSF nie są bardzo popularne, ale jednocześnie są sytuacja, w których korzystanie z nich jest konieczne. Podstawą działalności każdej firmy jest rozwój – pozyskiwanie nowych klientów, rynków zbytu i rozszerzanie swoich wpływów. Wiele firm dochodzi do momentu, w którym działalność lokalna, krajowa, to za mało i trzeba zacząć szukać kontrahentów i partnerów poza granicami. Wtedy warto rozważyć przejście na MSSF. Jest to wręcz konieczne jeśli potencjalni partnerzy biznesowi już korzystają z tych standardów. Jest to jasny sygnał, że firma jest poważnie zainteresowana współpracą, skora do kompromisu, a także nie ma nic do ukrycia. Wręcz przeciwnie – jeśli chce w otwarty sposób mówić o swojej kondycji finansowej, może okazać się wartościowym i wiarygodnym partnerem.

Jednak nawet prowadząc działalność tylko na rynku lokalnym warto zainteresować się MSSF. Może okazać się to korzystne w sytuacji, gdy zagraniczny inwestor będzie szukał partnera, aby wejść na polski rynek. Firma, która korzysta z MSSF od razu staje się lepszym wyborem niż ta, które nie prowadzi sprawozdań finansowych według tych standardów. Wynika to z faktu, że zagraniczny przedsiębiorca nie musi czekać na przygotowanie dokumentów księgowych w formie, która będzie dla niego zrozumiała i przejrzysta. Dzięki MSSF może od razu poznać kondycję firmy, z którą chce robić interesy.

Trzeba też pamiętać, że MSSF ulegają również ciągłym zmianom i dostosowują się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Wiele kwestii jest doprecyzowanych. Dodawana są również niezidentyfikowane wcześniej zagadnienia. Dzięki temu ma się pewność, że prowadzi się działalność gospodarczą nie tylko według najwyższych, ale również najaktualniejszych standardów.

MSSF nie dla każdego

Do tej pory była mowa, że MSSF przynosi same korzyści. Nie oznacza to jednak, że bezwzględnie każda firma powinna z nich korzystać. Jest to standard polecany większym firmom lub bardzo dynamicznie rozwijającym się. Przedsiębiorstwa, które od dawna działają na lokalnym rynku i nie planują nagłej ekspansji raczej nie skorzystają z zalet MSSF. Trzeba też pamiętać, że do prowadzenia księgowości zgodnej z MSSF wymagana jest odpowiednia wiedza i przygotowanie. Dodatkowo problematyczne może być rozliczanie podatków, bo tradycyjna księgowość dostosowana jest do prawa podatkowego w danym kraju, ale MSSF już nie. Stąd może wynikać konieczność prowadzenia wręcz dwóch księgowości równocześnie, a to oznacza dodatkowe komplikacje i koszty, które nie zawsze są tego warte.

Z drugiej strony są firmy, które bezwzględnie muszą stosować MSSF. Na terenie Unii Europejskiej wymóg ten dotyczy wszystkich spółek giełdowych. W sumie standardy MSSF można stosować w ponad stu krajach świata.

MSSF – kto może je wprowadzić w firmie

Wprowadzenie MSSF wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Zrobienie tego samodzielnie jest niemożliwe, bo to złożony, wieloetapowy i skomplikowany proces. Trzeba w tym zdać się na fachowców. Należy też pamiętać, że firma, która zajmie się wprowadzaniem MSSF będzie miała wgląd w finanse przedsiębiorstwa. Oznacza to, że bezwzględnie trzeba wybrać taką, która funkcjonuje na rynku od dawna, ma bogate doświadczenie i portfolio zadowolonych klientów. Warto poszukać również takiej, która nie tylko wdroży MSSF, ale również przeanalizuje czy jest to w ogóle konieczne, a także przeszkoli kadrę z obowiązujących i nowych standardów. Taką ofertę ma na przykład Ernst & Young, czyli jeden z największych koncernów świadczących usługi doradcze i audytorskie na świecie. Więcej o ich propozycji dotyczącej MSSF można przeczytać pod linkiem http://www.ey.com/pl/pl/issues/ifrs/mssf. Wybierając takiego partnera do wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ma się gwarancję, że od strony merytorycznej i formalnej wszystko będzie na najwyższym poziomie profesjonalizmu i dyskrecji.

Warto wdrożyć standardy MSSF, ale jednocześnie jest to indywidualna decyzja każdego przedsiębiorcy, którą musi podjąć po przeanalizowaniu potrzeb i potencjalnych korzyści, które można osiągnąć.

 

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również