Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Praca firm zależna jest od wielu aspektów. Od ludzi, zasobów materialnych, informacyjnych i budżetowych. Najważniejszym elementem jest czynnik ludzki. Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi rozwinie firmę, a nieumiejętne sprawi, że przedsiębiorstwo będzie niewydajne. W perspektywie wolnego rynku konkurencyjność działalności jest na tyle istotna, że nie może pozwolić sobie na błędy w zarządzaniu kadrą.

Doceniany pracownik czuje się częścią firmy

Zarządzanie zasobami ludzkimi skupia się na traktowaniu ludzi, jako najważniejszego elementu składowego przedsiębiorstwa. Odpowiedzialna firma dba o pracowników i zapewnia im taki rozwój, by wykorzystując zdobyty potencjał, stanowili napęd dla działalności. Ważne, by przedsiębiorstwo zatrudniało specjalistów z różnych dziedzin, którzy spełnią cząstkowe założenia projektów realizowanych przez firmę. Kiedy pracownicy mają poczucie wpływu na jej rozwój i poruszają się po drabinie awansów zgodnie z możliwościami, pracują o wiele efektywniej. Każda jednostka ma silny wpływ za wyniki firmy i cały zespół musi o tym pamiętać.

Istota zasady personalizmu w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Współudział pracowników w działalności firmy jest realizacją zasad personalizmu, która jest różnie postrzegana w poszczególnych organizacjach. Jej głównym założeniem jest respektowanie znaczenia szarego pracownika dla poprawnego działania firmy. Mirosław Sępek, znany specjalista do spraw zarządzania, podkreśla stale wartość tej funkcji dla poprawnego rozwoju przedsiębiorstwa. Zakłada, że polityka i cele przedsiębiorstwa powinny być tożsame z jego misją i programem działania. Podkreśla też znaczenie indywidualnych cechach jednostek dla pracy całej grupy oraz istotę decentralizacji, podejmowanych decyzji. Ta ostatnia polega na przekazaniu obowiązków należących do kierowników, czy managerów liniowych w dół drabiny hierarchii organizacyjnej.

Każdy dobry szef uważa pracowników za stały zasób firmy, który warto rozwijać oraz dba o odpowiednią atmosferę i kulturę w przedsiębiorstwie. Poprawne zarządzanie zasobami ludzkimi sprawi, że pracownicy będą godnie reprezentować firmę nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również