Zarządzanie

Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysu

Zarządzanie kryzysowe kojarzy się głównie z bezpieczeństwem narodowym. W rzeczywistości jest to pojęcie określające stan, który dotyka nie tylko kraj, ale i przedsiębiorstwa, zarówno publiczne, jak i prywatne. Polega na wdrażaniu...

Nowoczesne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

Znaczenie słowa projekt znane jest od dawna, ale dopiero w ciągu ostatnich lat nabrało nowego brzmienia. Wcześniej jako „projekt” rozumiano plan, który się nie powiódł. Dziś jest synonimem do takich słów jak przedsięwzięcie...

Zarządzanie jakością - istota i zalety

W dobie stale rosnącej konkurencji i systematycznie zwiększających się oczekiwań klientów wzrasta znaczenie jakości i zarządzania jakością - i to zarówno w kontekście realizowania zadań i celów przedsiębiorstwa, jak i zwiększania...

Zarządzanie czasem, czyli co robić, aby go nie tracić

Czas to niewątpliwie zasób ograniczony, którego nie da się cofnąć, kupić, magazynować, zastąpić czy zwielokrotnić. Co gorsze - cały czas płynie i nie da się go zatrzymać. Coraz więcej osób zaczyna mieć świadomość, iż brakuje mu...