Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysu

Zarządzanie kryzysowe kojarzy się głównie z bezpieczeństwem narodowym. W rzeczywistości jest to pojęcie określające stan, który dotyka nie tylko kraj, ale i przedsiębiorstwa, zarówno publiczne, jak i prywatne. Polega na wdrażaniu działań mających zapobiec, nie dopuścić lub zmniejszyć skutki sytuacji kryzysowych.

Zakłócenie w funkcjonowaniu firmy

Kryzys w firmie rozumiany jest dosłownie jako zakłócenie w funkcjonowaniu, które zaburza rozwój i wpływa destrukcyjnie na jej dalsze istnienie. Często sprawia, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie poprawnie wykonywać dotychczasowych zadań, co niesie ze sobą straty materialne. Kryzys to stan wywołany przez kilka negatywnych, następujących po sobie zdarzeń, które obrazuje efekt domina. Niekontrolowane atakują kolejne części przedsiębiorstwa, by na koniec całkowicie je pogrzebać. Przykładem może być sytuacja Samsunga, który wyprowadził na rynek wadliwy smartphone Galaxy Note 7. Sprzęt kilkakrotnie uległ samozapłonowi. Informacja o problemach ze sprzętem negatywnie odbiła się na firmie, która straciła klientów w wyniku złej opinii o produktach. Reakcja Samsunga była szybka i sprawna, ale sytuacja zdążyła już wpłynąć na wizerunek i zachwiać ich wysoką pozycją na rynku. Niestety im większe przedsiębiorstwo, tym trudniejsze do opanowania są problemy.

Zarządzanie kryzysowe-jedyny ratunek

Objawy kryzysu dotykają firmy każdej wielkości, wchodzące na zupełnie różne rynki. Może dotyczyć ogólnej organizacji lub objąć różne sfery działalności przedsiębiorstwa. Sytuacja problemowa powinna być skrupulatnie analizowana przez menadżerować bez względu na to, jak bardzo jest rozprzestrzeniona. Do zarządzania kryzysem potrzebne są umiejętności i wiedza ukierunkowana na wdrażanie programów naprawczych. Sytuacje kryzysowe są niezależne od firm i jedyną obroną jest posiadanie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest wczesne wykrycie kryzysu, zminimalizowanie strat i zaoszczędzenie pieniędzy poniesionych na walkę. Każdy pracownik powinien być nie tylko dobrze zorganizowany, ale i mieć umiejętność pobudzania innych do działania. Wspólne budowanie strategii zarządzania firmą w obliczu kryzysu jest bardzo istotne.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również