Nowoczesne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

Znaczenie słowa projekt znane jest od dawna, ale dopiero w ciągu ostatnich lat nabrało nowego brzmienia. Wcześniej jako „projekt” rozumiano plan, który się nie powiódł. Dziś jest synonimem do takich słów jak przedsięwzięcie, zadanie, czy plan działania.

Projekt, czyli zadanie do wykonania

Projekt jest określeniem zapożyczonym z języka angielskiego. Nowe znaczenie słowa po raz pierwszy zaistniało w tekstach urzędowych dotyczących starań o dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej. Skąd też zostało wchłonięte przez język polski. Aby dane zadanie zostało zakwalifikowane jako projekt, muszą wystąpić cztery podstawowe cechy, które go charakteryzują. Przede wszystkim powinien być nastawiony na realizację celu i podejmowanie związanych z nim zadań. Musi być również do pewnego stopnia wyjątkowy i mieć z góry ustalony czas trwania. Chcąc scharakteryzować, czym jest projekt, warto podkreślić wielość przykładów, które wynikają z wieloznaczności słowa. Sztabkowym podtypem będzie projekt, jako zlecenie prowadzone przez firmę. Są to często przedsięwzięcia realizowane przez grupę specjalistów monitorowanych przez managera. Poszczególne wysiłki mające na celu wypełnienie zadania określa się jako zarządzanie projektami.

Najważniejszy krok w zarządzaniu projektem - podział zadań

Zarządzanie projektami polega na realizacji celów poprzez kierowanie zespołem specjalistów, którzy wykonują konkretne zadania projektowe. Przede wszystkim jest odpowiedzialnością za koordynację ich działań. Na podwaliny pracy organizowanego przedsięwzięcia składa się powołanie zespołu projektowego i ustalenie szczegółowego harmonogramu. Planowanie zadań wynika z rozpowszechnienia nowoczesnej wizji pracy organizacjach polegającej na podziale i rozdaniu zleceń w głąb struktur organizacyjnych. Zarządzanie projektami wymaga znalezienia odpowiednio skonstruowanej ekipy pracowników. Każda z osób otrzymuje poboczne cele, które prowadzą do rozwiązania głównej koncepcji projektu. Poprawnie zaplanowane działania będą osiągnięte nawet w sytuacji, gdy poboczne założenia ulegną zmianie w trakcie prac. Powinny być jak najdokładniej opisane, by w sytuacji kryzysowej mogła pokierować nim każda kolejna osoba.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również