Zarządzanie jakością - istota i zalety

W dobie stale rosnącej konkurencji i systematycznie zwiększających się oczekiwań klientów wzrasta znaczenie jakości i zarządzania jakością - i to zarówno w kontekście realizowania zadań i celów przedsiębiorstwa, jak i zwiększania jego konkurencyjności. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiekolwiek organizacji bez zarządzania jakością, które stanowi nierozerwalną całość z całym systemem zarządzania. Współczesne przedsiębiorstwa zwracają uwagę nie tylko na jakość wyrobów i usług, ale także na jakość procesów zarządzania - tylko połączenie tych dwóch aspektów daje możliwości rozwoju i warunki do konkurowania z biznesowymi przeciwnikami.

Istota zarządzania jakością

Zarządzanie jakością to podejście do funkcjonowania organizacji, które polega na doskonaleniu efektywności i elastyczności w celu jak najlepszego spełnienia potrzeb oraz oczekiwań klienta. Jednym z podstawowych założeń zarządzania jakością jest model PDCA (plan - do - check - act), czyli:

- zaplanuj: ustalanie celów i polityki organizacji oraz określenie procesów i procedur doskonalenia,
- wykonaj: wdrożenie i zastosowanie przyjętych planów,
- sprawdź: monitorowanie realizacji założonych procesów,
- działaj: podejmowanie działań mających na celu ciągłe doskonalenie zarządzania jakością.

Zarządzanie jakością obejmuje całe przedsiębiorstwo, a zasady je określające to: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów oraz zarządzanie relacjami. Zarządzanie jakością obejmuje swoim działaniem zarówno klientów, jak i pracowników, ale także dostawców i udziałowców.

Zalety zarządzania jakością

Odpowiedni system zarządzania jakością - dostosowany do specyfiki i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa - może przynieść wiele korzyści. Do najważniejszych zalet zarządzania jakością należy zaliczyć:

- wzrost zaufania do marki i zyskanie w oczach klientów,
- zwiększenie możliwości zaistnienia na nowych rynkach zbytu,
- oszczędności związanie ze zmniejszeniem ilości błędów, napraw i reklamacji,
- poprawienie poziomu komunikacji (zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej),
- zdefiniowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla całego personelu,
- właściwe wykorzystywanie czasu i zasobów,
- ulepszenie procesów zachodzących w organizacji,
- ustalanie kierunków rozwoju.

Dobrze przeprowadzone zarządzanie jakością pozwala przedsiębiorstwu zwiększyć swoją konkurencyjność, poprawić wiele obszarów działalności, a także zminimalizować ryzyko biznesowe.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również